Krèm pou penyen epi Ekran pou Solèy pou Cheve – Salerm 21 Leave-In Conditioner Silk Protein

Prentan gentan la e ete a pa lwen.  Li fè bon kidonk nou tout anvi mache, al nan lanme epi pran bon ti van deyo a. Lè konsa soley la cho, se sak fe Salerm 21 Leave-In Conditioner Silk Protein se yon bon krèm pou penyen le konsa.

b000tfadxa-01-a39fxlltvedso-_sx420_sclzzzzzzz_v190537179___33519_zoom

Sa moun ki fe pwodui a di sou li:  Ou ka itilize l pou w idrate cheve a, pou w fe tretman pou li epi li pwoteje cheve w kont klorin (klorox yo mete nan dlo pisin yo), soley ak dlo lanmè.

Sa mwen panse de li lè mwen fin itilize l: Pwodui a bon anpil.  Mwen itilize l chak jou pou m pwoteje cheve m kont fredi ak soley. Li fe cheve a maleyab, klere epi soup anba menm.  Mwen gen cheve ki sek anpil epoutan krem sa rive kenbe yo idrate pandan 14 èdtan!  Epi le mwen bezwen demele chevem, krem sa se yon pwodui mirak!  Li vreman bon epi li pa koute chè.  Si w achte l sou amazon, lap koute w 14 dola ameriken, si w achte l sou sit salerm nan menm, lap koute w 10 dola ameriken. Si w ann Ayiti, wap jwenn li pou 700 goud ni la Sirène, ni kay Janet Beauty Supply Store.

M gen yon lot zanmim ki gen cheve ki red anpil ki itilize l e li santi cheve l ramoli avel.

ATANSYON! Pa bliye, pwodui ki byen mache pou kek moun pa oblije mache pou tout moun.  Men bon! Si w pa eseye, ou pap konnen!

Please share your opinion/advice/comment with us

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s