Kleren, Ronm ak Cheve Natirèl

Nou souvan tande kèk moun di alkol pa bon pou cheve, anpil blog menm sitel kom youn nan engredyan nou ta dwe veye nan pwodui n ap itilize pou cheve nou.  Epoutan, yo di ronm ak kleren bon pou cheve.  Kisa ki eksplike sa?

492852831

Gen tip Alkol 

Gen twa kategori alkol: alkol ki gen chèn kout, alkol ki net ak alkol ki gen chèn long.

chromescreen3-314x160

Alkol ak chen kout yo se alkol yo itilize pou fè pwodui pou ki sech rapid le yo fin aplike yo sou cheve.  Yo se move alkol paske yo fe cheve yo sèk.  Pami alkol sa yo, nou jwenn SD Alcohol 40, Ethanol, SD Alcohol, Propyl, Propanol ak Isopropyl

Alkol ki net yo se alkol yo itilize pou konsève pwodui oswa pou ede cheve a kenbe idratasyon (humectants). Benzyl Alcohol ak Propylene Glycol se kek egzanp alkol ki net.

Alkol ki ak chen long yo se alkol ki soti nan bet, nan plant, nan luil.  Yo itilize yo pou bay pwodui plis konsistans, pou idrate cheve epi pou pemet luil ak dlo kapab rete ansanm nan yon pwodui (emulsifiants). Men kek egzanp bon alkol sa yo: cetyl alcohol, stearyl alcohol, myristyl alcohol, lauryl alcohol, behenyl alcohol, cetearyl alcohol.  

Kèk Bwason ki gen alkol bon pou cheve

Gen bwason ki gen alkol nou renmen konsome anpil ann Ayiti ki bon pou cheve. Byè bon pou cheve paske li gen bon jan vitamin ladan ki bon pou ko nou epi pou cheve nou tou tankou vitamin B1, B2, B3, B6, B8, B9 ak fè. Alkol ki ladan an pa yon alkol endistriyel, se yon alkol ki soti nan plant.  Etandone li plen ak pwoteyin ak vitamin, li idrate cheve a, li bal fos, li fe l maleyab epi li fel grandi. Ronm ak kleren tou bon pou cheve. Yo gen sakawoz, kalsyom, mayezyom, potasyom ak fè ladan yo.  Ki byenfè yo pote pou cheve?

Byenfè Ronm ak Kleren pou cheve

Ronm ak kleren soti nan sik kann ki genyen sakawoz, kalsyom, mayezyom, vitamin B1, B2, B3, sa ki idrate, nouri epi bay cheve a fos.  Yo bon tou pou goumen kont kap nan po tet la.  Epi yo fe cheve a klere.

download

Koman w ka itilize yo

Ou ka itilize yo nan vaporizatè w melanje ak lot bagay pou w idrate cheve w. Ou ka fè mas pou cheve w ak yo tou.  Osinon ou ka mete yo tranpe ak lot engredyan pou w pase nan cheve w.  Le w bezwen diminye gwo odè zonyon oswa ji zonyon w ap mete nan cheve w, ou ka itilize ronm oswa kleren pou sa.

Ki diferans ki genyen ant Kleren ak Ronm

Pandan Festival du Rhum en Haiti ki te fèt nan mwa ki sot pase a, nou te pran yon ti tan pou nou mande yon seri pwofesyonèl nan domèn nan, ki diferans ki genyen ant ronm ak kleren.  Yo toulede soti nan sik kann, yo toulede fet menm jan. Sel bagay kleren fet selman ann Ayiti, yo pa rafine l oswa divize diferan alkol yo, li rete nan eta orijinal la. Ronm nan fèt ann Ayiti ak nan lot peyi epi li rafine epi yo ka ajoute epis pou ki mete yon diplis nan gou a.

rhum_barbancourt-ad43

ATANSYON: Gen ronm ki fet ak etanol endistriyel.  Si w itilize l, l ap seche epi kase cheve w.

Nan jou k ap vini yo, n ap pibliye resèt swen ou ka fè ak kleren oswa ak ronm.

Annie

An Alternative to Shampoo: AIA Coconut Cowash Cleansing Conditioner

A lot of naturalistas don’t use shampoo in their hair regimen and find baking soda or apple cider vinegar or bentonite clay to be a better alternative.  I have recently discovered another great alternative: As I Am Coconut Wash Cleansing Conditioner.

asiam

What the company says about it:

Enjoy a Fresh New Start.
Remove Product Residue. Preserve Moisture.

You already know it and your hair can feel it! CoWashing is the way to cleanse your hair most of the time. This light no-suds conditioning cream gently removes residue including all of the things you’ve used to style and maintain your coils and curls. Now it’s time for a sparkling new beginning.

This cowash is different from any other because it contains a special blend of natural ingredients that work to promote healthy hair growth from the follicular level.

My personal review of it: 5 stars!  I LOVE it!!!

  • Great price: $8.00 for a 16 oz container
  • Great ingredients: phytosterols (great for softening and conditioning hair), coconut (conditioning, shining and moisturizing effects) and more.  No parabens, no silicons, no sulfates.
  • Great smell: it reminds me of a coconut drink or smoothie
  • Great effect: your hair is so soft that you can just finger-detangle it.  Your roots are shining clean.
  • Personal preference: I’d prefer that it be in a pump container or normal conditioner bottle.  The content is not as thick as general deep conditioners but not as thin as a conditioner.  Therefore, it sets a mess around when applying it as you can’t do that under the shower.  Well… as I said, that’s just a PERSONAL preference note.

My tutorial on how to use it in Haitian Creole:

You can purchase it online at http://www.target.com or http://www.asiamnaturally.com or if you are in the States, you can purchase it at your local beauty supply store.

If you have any suggestions, comments you’d like to share, please contact us or comment below this post.