AFRO FIT – Yon nouvo ribrik

Nan pale ak Christelle yon bon zanmi’m ki t’ap etidye avèk mwen nan inivèsite, li ap dekri’m jan lavi’l chanje depi lè li kómanse jere jan l’ap manje. Avan li te toujou strese, li pat alèz ak kó’l e sa te toujou fèl santi’l deprime anpil. Depi lè li chanje jan li manje, li vin gen pi bon sante, cheve’l pi bel, li malad mwens e konfyans nan tèt li vrèman ogmante.

you-are-what-you-eat

Sa konfime pawól ke anpil nan nou konn tande : Ou se sa’w manje.Èske’w ou konnen tout sa ki nan manje ke w’ap mete nan bouch ou? Èske sa’w manje chak jou yo bon pou sante’w? Kilè on moun byen manje? Ki enpótans byen manje ka genyen sou lavi nou ? Kisa ki on rejim alimantè e kiyès ki gen enterè suiv li? Èske nou konn konbyen maladi nou ka evite tèt nou lè n’ap granmoun si nou bay tèt bon abitid nan fason n’ap manje depi nan jenès nou? Èske nou oblije fè egzèsis fizik?

Healthy-Food

Si’w wè ke’w gen on repons klè sou kesyon sa yo, nou felisite’w e n’ap envite’w suiv nou pou’n k anrichi eksperyans ak konesans nou plis. Si’w pat janm reflechi a sa, n’ap konseye’w rete konekte ak AfroFit pou’w ka pran enfòmasyon sou kijan ou ka viv pi byen nan jan’w ap amelyore manje’w, nan fè egzèsis fizik epi tèt ou lót abitid ki pèmèt li fonksyone pi byen.

Nan menm optik ak cheve natirèl ou bèl la, Afro Alice panse ke pou’w santi’w byen nan po’w fók ou an sante e pou’w asire sa youn nan eleman ki pou byen jere se kijan ak kisa n’ap manje, kijan nou trete kó nou etc. Pandan n’ap swete nou yon bón ane 2015, n’ap di nou byenvini nan AfroFit kote w’ap ka jwenn tout enfómasyon ak konsèy k’ap ede’w viv pi byen, santi’w byen nan po’w e rete natrèlman pi bèl.

Yves Marcelin Borno

An Alternative to Shampoo: AIA Coconut Cowash Cleansing Conditioner

A lot of naturalistas don’t use shampoo in their hair regimen and find baking soda or apple cider vinegar or bentonite clay to be a better alternative.  I have recently discovered another great alternative: As I Am Coconut Wash Cleansing Conditioner.

asiam

What the company says about it:

Enjoy a Fresh New Start.
Remove Product Residue. Preserve Moisture.

You already know it and your hair can feel it! CoWashing is the way to cleanse your hair most of the time. This light no-suds conditioning cream gently removes residue including all of the things you’ve used to style and maintain your coils and curls. Now it’s time for a sparkling new beginning.

This cowash is different from any other because it contains a special blend of natural ingredients that work to promote healthy hair growth from the follicular level.

My personal review of it: 5 stars!  I LOVE it!!!

  • Great price: $8.00 for a 16 oz container
  • Great ingredients: phytosterols (great for softening and conditioning hair), coconut (conditioning, shining and moisturizing effects) and more.  No parabens, no silicons, no sulfates.
  • Great smell: it reminds me of a coconut drink or smoothie
  • Great effect: your hair is so soft that you can just finger-detangle it.  Your roots are shining clean.
  • Personal preference: I’d prefer that it be in a pump container or normal conditioner bottle.  The content is not as thick as general deep conditioners but not as thin as a conditioner.  Therefore, it sets a mess around when applying it as you can’t do that under the shower.  Well… as I said, that’s just a PERSONAL preference note.

My tutorial on how to use it in Haitian Creole:

You can purchase it online at http://www.target.com or http://www.asiamnaturally.com or if you are in the States, you can purchase it at your local beauty supply store.

If you have any suggestions, comments you’d like to share, please contact us or comment below this post.