My point of view about Christmas……

Log of a Lost Emerald

It is said that Christmas is about sharing, loving, celebrating Jesus Christ’s birth, gathering with friends and family. Yet, there are several question marks about this celebration.  Every single thing about Christmas is questionable but I want to talk about the darkest side of it: Christmas is all about lies …

First lie about Christmas, the date December 25! Where in the Bible or any truthful reference have we found that Jesus Christ has been born on a December 25???!!!!!! Some people will say, well it’s tradition!!! But what should I follow tradition related to a lie? specially when talking about Jesus Christ’s matters? Some others will say as we don’t have a date, we chose a date to celebrate his birthday! Did Jesus ask us to do that?!! Specially using a lie????!!!! The Bible, God’s word relates lies to the Evil. And we know Christ has no association with…

View original post 194 more words

Maximize your Hair Growth From Within

Afro Alice

Growing long, healthy, thick and full natural hair is not an overnight task.  You certainly have to take care of your hair and maintain it on a regular basis.  But,  there is more to be done to achieve gorgeous nap.  And this effort should be done from within: watch your diet. 

Let’s talk about three of the food which maximize hair growth:

1- Salmon– source of protein, iron, B12 vitamin, omega-3 fatty acid which result in beautiful and healthy skin and hair.

2- Carrots– source of vitamin A and beta-carotene and keratine for healthy sight, hair and skin.

source:twistafro                      source:twistafro

3- Dark green vegetables– source of iron, calcium, vitamins A and C which the body uses to create this natural conditioner good for both our hair and skin: the sebum.

Next time you are thinking about the reason why you hair is not growing enough or at all, remember-…

View original post 10 more words

Kleren, Ronm ak Cheve Natirèl

Nou souvan tande kèk moun di alkol pa bon pou cheve, anpil blog menm sitel kom youn nan engredyan nou ta dwe veye nan pwodui n ap itilize pou cheve nou.  Epoutan, yo di ronm ak kleren bon pou cheve.  Kisa ki eksplike sa?

492852831

Gen tip Alkol 

Gen twa kategori alkol: alkol ki gen chèn kout, alkol ki net ak alkol ki gen chèn long.

chromescreen3-314x160

Alkol ak chen kout yo se alkol yo itilize pou fè pwodui pou ki sech rapid le yo fin aplike yo sou cheve.  Yo se move alkol paske yo fe cheve yo sèk.  Pami alkol sa yo, nou jwenn SD Alcohol 40, Ethanol, SD Alcohol, Propyl, Propanol ak Isopropyl

Alkol ki net yo se alkol yo itilize pou konsève pwodui oswa pou ede cheve a kenbe idratasyon (humectants). Benzyl Alcohol ak Propylene Glycol se kek egzanp alkol ki net.

Alkol ki ak chen long yo se alkol ki soti nan bet, nan plant, nan luil.  Yo itilize yo pou bay pwodui plis konsistans, pou idrate cheve epi pou pemet luil ak dlo kapab rete ansanm nan yon pwodui (emulsifiants). Men kek egzanp bon alkol sa yo: cetyl alcohol, stearyl alcohol, myristyl alcohol, lauryl alcohol, behenyl alcohol, cetearyl alcohol.  

Kèk Bwason ki gen alkol bon pou cheve

Gen bwason ki gen alkol nou renmen konsome anpil ann Ayiti ki bon pou cheve. Byè bon pou cheve paske li gen bon jan vitamin ladan ki bon pou ko nou epi pou cheve nou tou tankou vitamin B1, B2, B3, B6, B8, B9 ak fè. Alkol ki ladan an pa yon alkol endistriyel, se yon alkol ki soti nan plant.  Etandone li plen ak pwoteyin ak vitamin, li idrate cheve a, li bal fos, li fe l maleyab epi li fel grandi. Ronm ak kleren tou bon pou cheve. Yo gen sakawoz, kalsyom, mayezyom, potasyom ak fè ladan yo.  Ki byenfè yo pote pou cheve?

Byenfè Ronm ak Kleren pou cheve

Ronm ak kleren soti nan sik kann ki genyen sakawoz, kalsyom, mayezyom, vitamin B1, B2, B3, sa ki idrate, nouri epi bay cheve a fos.  Yo bon tou pou goumen kont kap nan po tet la.  Epi yo fe cheve a klere.

download

Koman w ka itilize yo

Ou ka itilize yo nan vaporizatè w melanje ak lot bagay pou w idrate cheve w. Ou ka fè mas pou cheve w ak yo tou.  Osinon ou ka mete yo tranpe ak lot engredyan pou w pase nan cheve w.  Le w bezwen diminye gwo odè zonyon oswa ji zonyon w ap mete nan cheve w, ou ka itilize ronm oswa kleren pou sa.

Ki diferans ki genyen ant Kleren ak Ronm

Pandan Festival du Rhum en Haiti ki te fèt nan mwa ki sot pase a, nou te pran yon ti tan pou nou mande yon seri pwofesyonèl nan domèn nan, ki diferans ki genyen ant ronm ak kleren.  Yo toulede soti nan sik kann, yo toulede fet menm jan. Sel bagay kleren fet selman ann Ayiti, yo pa rafine l oswa divize diferan alkol yo, li rete nan eta orijinal la. Ronm nan fèt ann Ayiti ak nan lot peyi epi li rafine epi yo ka ajoute epis pou ki mete yon diplis nan gou a.

rhum_barbancourt-ad43

ATANSYON: Gen ronm ki fet ak etanol endistriyel.  Si w itilize l, l ap seche epi kase cheve w.

Nan jou k ap vini yo, n ap pibliye resèt swen ou ka fè ak kleren oswa ak ronm.

Annie

Poukisa pou w pran swen cheve w aloske se yon selil ki deja mouri?

Depi lontan, nou aprann ke cheve (sak soti kite po tet la)fèt ak yon pil selil ki mouri.  Si yo mouri, sa vle di yo pa ka grandi, yo pa ka lonje, yo pa ka fe anyen. Donk, sa ta vle di tou kesyon pran swen cheve oswa nouri yo pa gen sans. Epoutan…..

Lè nou konsidere ak kisa cheve fèt epi kisa sa vle di nouri yo, nap konprann ke cheve nou bezwen bon jan swen pou yo ka bel epi rete ansante.

ends

Ak kisa cheve fèt

Cheve se yon falèn, sa vle di li soti nan epidèm nan kidonk, menmjan ak lot falen tankou li yo tankou zong, kon, pwèl, zong, plim, li fèt ak keratin.  Keratin se yon pwoteyin di ki konpoze cheve a. Li bezwen bonjan swen pou li rete djanm epi pou li byen pwoteje.  Lè nou nouri cheve yo ak dlo, sa ede l kenbe ekilib epi maleyab yon fason pou li pa feb epi kase.

cheveu

Sa sa vle di nouri cheve yo

Nouri cheve yo vle di byen antreteni keratin nan yon fason pou cheve yo rete san kase pou plis tan anvan l resi tonbe.  Nouri cheve a pa pou kenbel vivan men pou konsevel.  Pa egzanp, yon soulye ki fèt an kui pa yon selil vivan, epoutan selon jan w trete soulye a, li ka rete oswa chire pi vit.  Ebyen se menm bagay la, selon jan w trete cheve a, li ka pran plis oswa mwens tan pou li kase.  Nouri cheve w nan sans ba li manje se pa anndan ou fe sa le w byen manje, bwe dlo, fe spo, byen repozew epi mennen yon vi ekilibre (swen pa anndan), nouri cheve w nan sans kenbe yo bel epi ba yo swen pou yo rete plis posib se lave yo, idrate yo, pwoteje yo (swen pa deyo).

images (1)

Siw bezwen bel cheve, pran swen yo ni anndan, ni deyo!