Stil Pou Mwa Septanm – Kwochè ak Alonj Freetress Water Wave

Gen yon mwa de sa, mwen te anvi mete alonj kwochè sou fom yon koup pou m te pase anvi mwen genyen pou m koupe pwop cheve m nan, mwen te al fe mete l pou mwen men mwen pat renmen cheve yo te itilize a e mwen te retire l.  Yon zanmi m nan travay mwen te vin pote de pakè Freetress Water Wave ki mezire 22″ pou mwen nan koulè 1B apre ke m te di l mwen renmen jan l te penyen avel la.

 Sa te pran  twazèdtan pou tèt mwen fin penyen men m te leve plizye fwa al fè lot bagay.  Tet mwen te pran de pakè cheve a totalman e pou m te ka plis vèsatil ak cheve a, sa vle di gen posibilite pou m fe chou avel si m vle oswa lot penyen, mwen te kite pati kouwon cheve m ni devan, ni deye, ni soukote, m trese yo de dwet epi mwen woule yo pou yo te ka gen menm pli ak alonj ki nan tet mwen an.

10613073_10152676242597485_1604183740163312824_nCheve a:  yon moun ki ap viv Etazini oswa Canada ka jwenn li nan nenpot boutik kote yo vann bagay estetik (beauty supply store) e yo ka jwenn li sou entenet tou sou sit tankou ebonyline, amazon, elatriye.  Yon moun k ap viv Ayiti ka swa komande l sou entenet oswa kontakte Samantha nan 3604-6877 leu genyen li an stok yo ka jwenn li nan menl.  Plen lot cheve ki ka bay menm efe a.  Se eseye pou nou eseye

Egwi kwochè a: Moun ki ap viv laba gen aksè fasilman ak egwi sa e yo ka komande l sou entenet tou (crochet needle).  Moun ayiti ka achte l kay Dupuy nan Delmas 12, li pa koute plis pase 75 goud.  Eksperyans pwouve kwoche nou jwenn Ayiti a pi solid pase sa lotbo a (nan foto a, sa ki roz ak neyon an se sa ki vann laba a) men sa lotbo a pi efikas lè w rive devan tèt la paske li pi piti.

Moun pou w fè penyen an: Kwochè se bagay ki pi fasil yon moun ka fè nan chevel.  Mwen deja mete kwochè ak yon bwa alimèt epi yon lot fwa ak yon grenn epeng cheve, tout lojik la se foure alonj lan anba tikouri a epi marel pou l pa soti (gade foto anba a ak videyo a).  Nenpot moun ka mete kwochè pouko l.

 https://www.youtube.com/watch?v=NjlgSVizK8E

images

Men si w ann Ayiti ou ta renmen yon lot moun mete l pouwou, Afro Alice an kolaborasyon ak de lot moun ofri sèvis sa.  Kontakte yo sou afroalice@gmail.com oswa rele/whatsapp yo nan +509 4223-2805 pou plis enfomasyon.  Si w laba, preske tout estidyo ki okipe cheve natirel oswa penyen afriken bay sevis sa a.

10556386_10152679167312485_1546232795588824962_n

Mwen gen pwojè kenbe yo pou 4 a 6 semèn, retire yo epi refè yon lot stil.  Kwochè efikas paske l pemet ou ka kontinye fe stil ak cheve ou mete a, li pwoteje pwent cheve paw , ou gen posibilite pran swen cheve w ki anba l la fasilman epi cheve w pran lè.  Se li menm ak alonj pyebwa (treebraid) ak alonj ke pwason (fish tail braid) ki bay avantaj sa yo dapre mwen.

E ou menm, ou deja mete alonj kwochè?  Koman w te twouve eksperyans lan?  Sinon, ki penyen pou w proteje cheve w konn fe?

Na pale yon lot let anko

 

Annie

Afro Alice

 

 

6 Comments

  1. I really admire your work. Thank you for the details about the material and the hair look so natural. Really looks like your hard. Hard to see the difference. Beautiful.
    I’m looking forward to see your next work. I really enjoy reading your articles for natural hair. I learned a lot from you.

    Thank you

  2. mwenmete ccrochet plizye fois deja. mwen ki toujou metel pou kont mwen. mwen just fe youn moun tresse cheve a ti couri pou mwen. se youn bon protective style; ou ka netoye cheve anba crochet a. mwen pat foto lem te mete a. prochaine map fe foto poum montre w.

Please share your opinion/advice/comment with us

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s