Chanjman sou Paj Facebook Afro Alice apati Janvye 2014

Apati de Janvye 2014, men program Afro Alice chak semen:

Lendi: Ribrik Ti koze ak Afro Alice epi Afro Alice Hebdo – kote n ap pale sou yon sije ki gen rapo ak cheve oswa po. (Nou kapab ekri pou nou fe sijesyon sije chak Jedi)

Madi: Pot-Pourri – se jou nou pale de tout bagay ki gen rapo ak mod, cheve, lavi, elatriye

Mekredi: Ti Koze ak Afro Alice – Yon sije sou cheve oswa po (Nou kapab ekri pou nou fe sijesyon sije chak Jedi)

Jedi: AA Courrier – Se jou nou reponn tout imel, mesaj sou bwat resepsyon Afro Alice. Piske nou fe sa selman, nou gen tan pou nou reponn tout moun.

Vandredi: Coin des Soins – Etandone wikenn nan toupre e se le sa anpil moun fe swen, se le sa nap bay konsey ak jan de swen nou kapab fe

Samdi: Idées Coiffures – An jeneral, se jou sa anpil moun penyen pou yo ka fe semen nan. N ap bay ide penyen pou tout kategori moun : sak an tranzisyon, cheve long, cheve kout, krepi oswa pi soup.

Dimanch: Photos en folie – Se jou pou nou mete cheve natirel an vale e se jou sa tou tout foto moun ki manm yo ap pibliye. Tanpri, pa neglije voye foto w. Nou vle fe gwo efo pou nou itilize foto fanm lakay.

KI JOU W WAP PLIS BRANCHE? PA BLIYE PATAJE PWOGRAM SA A POU LOT MOUN K AP VIN PWOFITE TOU.

 

My Make Up Today / Mon Maquillage d’Aujourd’hui

I received many requests about the makeup products I used this morning and decided to write about it.

Suite aux requêtes recues quant aux produits que j’ai utilisé ce matin pour mon maquillage, j’en fais la liste ci-dessous.

My makeup

My makeup – Mon maquillage

Below are the products I used to achieve the look:

1- I apply a Hazelnut of it and spread it throughout my face

Liquid Foundation -Poudre liquide

1- Covergirl Queen Collection Natural Hue liquid foundation – Q730 Warm caramel (for shimmering effect, I would use Q725 Golden Honey)

Concealer

Concealer- Anti-cernes

2- Covergirl Queen Collection Natural Hue Concealer – Terra Terracota color

Pressed Powder

Pressed Powder- Poudre compaque

3- Milani pressed powder, #2-Honey Amber

Eye liner and Eyebrow liner

Eye liner and Eyebrow liner- Crayon contour et crayon sourcil

4- Jordana easyliner retractable pencil, brown suede (eyebrow liner) & black(eyeliner)

Eye shadow

Eye shadow- Ombres a paupieres

5- Iman Eye-Con collection set

Lipstick

Lipstick- Fard a levres

6- Covergirl Queen Collection 0425 berry bling

Mascara

Mascara

7- Revlon Grow Luscious Plumping mascara – Blackest black.

You can purchase them online (amazon, target, sephora, sears) or in store.  For Haiti, you can check at select stores (Noveltex, Janet Beauty Supply, Rivoli, Esplanade, etc)

Ces articles peuvent etre achetes en ligne (amazon, target, sephora, sears) ou en magasins. En Haiti, vous pourriez les trouver a certaines boutiques (Noveltex, Jeanet Beauty Supply, Rivoli, Esplanade, etc)